Game Mario độc đáo ngoài đời thực

(CafeF1.com) Màn chơi Super Mario độc đáo được dựng bằng công nghệ Stop-Motion.

One response to “Game Mario độc đáo ngoài đời thực

  1. Tuyệt cú mèo, hehe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s