Tháo lắp hàng công nghệ “cực độc” bằng kỹ thuật Stop Motion

(CafeF1.com) Công ty TechRestore đã làm clip tháo tung rồi lắp lại iPad, iPhone 3GS, iPod… bằng cách ghép một loạt ảnh tĩnh được chụp liên tục.

Tháo rời iPad

 

Tháo rời iPhone 3GS

 

Tháo rời PSP 3000

 

Tháo rời iPod nano thế hệ thứ 5

 

Tháo rời Nintendo DSi

./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s