[Người đẹp và Công nghệ] Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

(CafeF1.com) HTC Rhyme có màn hình WVGA rộng 3,7 inch, chip xử lý lõi đơn Scorpion 1 GHz, đồ họa Adreno 205, máy ảnh 5 “chấm”, hỗ trợ quay phim HD 720p, bộ nhớ trong 4GB và đi kèm thẻ nhớ 8GB khi bán ra. 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (1)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (2)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (3)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (4)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (5)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (6)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (7)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (8)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (9)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (10)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (11)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (12)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (13)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (14)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (15)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (16)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (17)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

 

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN (18)

Siêu mẫu khoe dáng chuẩn tại buổi ra mắt HTC Rhyme tại VN

./.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s