Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android

(CafeF1.com) Với ứng dụng TimePiece hoàn toàn miễn phí bạn có thể nhanh chóng xác định thời gian trên toàn thế giới.

Vào Android Market tìm ứng dụng với từ khóa “TimePiece” hoặc nhập đường dẫn sau http://goo.gl/nu3l0 vào trình duyệt trên Android.

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (1)

Download và cài đặt chương trình.

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (2)

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (3)

Ứng dụng TimePiece có biểu tượng đặc trưng.

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (4)

Sau khi khởi chạy ứng dụng chọn kính lúp để tìm thành phố cần xem thời gian.

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (5)

Nhập tên thành phố cần xem và chọn.

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (6)

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (7)

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (8)

Nếu muốn xóa thành phố nào đó ra khỏi danh sách, chỉ cần chọn giữ tay khoảng 2 giây và chọn Remove.

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (9)

Xem nhanh thời gian của các thành phố trên Android (10)

Chúc bạn thành công!

./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s