Tạo và sử dụng Template trong Outlook 2010

(CafeF1.com) Nếu bạn thường xuyên trả lời email với nội dung tương tự thì việc lưu lại template để sử dụng trong lần tiếp theo sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Trong giao diện Outlook 2010, bạn chọn thẻ Home, sau đó nhấn nút New E-mail.

Tiến hành soạn thảo email một cách bình thường.

Thay vì gửi Email, bạn tiến hành vào menu File, chọn nút Save as.

Trong phần Save as Type bạn chọn Outlook Template.

Tiến hành đặt tên file, chọn nơi lưu trữ, sau đó nhấn nút Save.

Kề từ giờ về sau, bạn chỉ cần mở template này lên sau đó chỉnh sửa nội dung rồi tiến hành gửi mail, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Chúc các bạn thành công.

./.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s