BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng

(CafeF1.com) Chuyển ứng dụng đã cài trên thiết bị Android vào máy tính thông qua công nghệ điện toán đám mây.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng

Vào Android Market tìm ứng dụng với từ khóa “BlueStacks Cloud Connect” hoặc gõ địa chỉ sau goo.gl/X1lLh vào trình duyệt trên thiết bị.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (1)

Download vài cài đặt ứng dụng.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (2)

Sau khi cài đặt, bạn chạy ứng dụng và nhập mã PIN.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (4)

Mã PIN được cung cấp khi bạn đăng ký tài khoản ở http://channels.bluestacks.com (Xem lại phần 2 hướng dẫn đăng ký tài khoản).

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (3)Mã PIN.

Sau khi nhập mã PIN, ứng dụng bắt đầu tải các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị Android của bạn.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (5)

Các ứng dụng đã cài đặt sẽ được hiển thị.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (6)

Chọn ứng dụng muốn sử dụng trên máy tính.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (7)

Sau đó bấm Sync.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (8)

Chương trình BlueStacks sẽ thông báo đã cài đặt trên thanh trạng thái.
BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (9)

Lưu ý: BlueStacks còn trong giai đoạn thử nghiệm nên một số ứng dụng trên thiết bị Android của bạn có thể không tương thích với chương trình sẽ không cài đặt vào máy tính được.

Cách gỡ bỏ ứng dụng Android đã cài trên máy tính

Vào http://channels.bluestacks.com chọn thẻ Cloud Connect. Bấm vào dấu X để gỡ bỏ ứng dụng.

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (10)

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (11)

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (12)

BlueStacks – phần 3: hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ máy Android vào máy tính và cách gỡ bỏ ứng dụng (13)

Chúc bạn thành công!

./.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s