[Người đẹp và Công nghệ] Mỹ nhân “tự sướng” bên iPhone

(CafeF1.com) Người đẹp vô tư khoe những đường cong nóng bỏng trước ống kính của iPhone.

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (1)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (2)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (3)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (4)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (5)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (6)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (7)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (8)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (9)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (10)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (11)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (12)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (13)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (14)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (15)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (16)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (17)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (18)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (19)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone (20)

Mỹ nhân "tự sướng" bên iPhone

 

./.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s